RO EN
home ALCHEM AG calitate adblue ambalare preturi documentatie conditii contact

CERTIFICAT TUV RHEINLAND

POLITICA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITATII

SC AMOCHIM INTERNAŢIONAL SRL are implementat un sistem de management al calităţii şi a obţinut certificarea acestuia conform standardului SR EN ISO 9001:2015 - “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”, pentru domeniul “Producţie şi comercializare AdBlue”.

În acest sens, managementul la cel mai înalt nivel a decis menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calitatii, în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001, astfel încât cerinţele explicite şi implicite ale clienţilor să fie îndeplinite, întotdeauna şi la timp. Prin intermediul Sistemului de Management al Calităţii se asigură faptul că toate procesele din organizaţie sunt controlate, în vederea asigurării unui produs la calitatea cerută şi, de asemenea, se pun bazele unei colaborări reciproc avantajoase şi corecte cu clienţii, furnizorii şi alte părţi interesate.

Îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calitatii permite, totodată, asigurarea şi menţinerea unui bun renume al firmei noastre pe piaţa internă şi internaţională, cu privire la calitate, în acest fel satisfăcând pe deplin atât nevoile şi solicitările tuturor părţilor interesate, cât şi prevederile legale în vigoare, aplicabile.

Manualul Sistemului de Management şi toate documentele specifice sunt obligatorii pentru întregul personal, scopul nostru fiind acela de a desfăşura o activitate conform documentelor si de a livra tot timpul produs conform.

În calitate de Director General, mă voi implica în realizarea şi furnizarea unui produs la calitatea cerută şi în asigurarea eficacităţii Sistemului de Management al Calitatii şi, totodată, a unei mai bune penetrări pe piaţa de AdBlue.

De asemnea, mă angajez să asigur resursele şi motivaţia necesare satisfacerii cerințelor aplicabile produsului și activității desfășurate, precum și menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului calităţii al SC AMOCHIM INTERNATIONAL SRL, motivând toţi angajaţii să îşi desfăşoare activitatea astfel încât nu doar să respecte atribuţiunile din documentele de referinţă, ci să fie permanent conştienţi că bunul mers al firmei depinde de fiecare în parte şi de calitatea muncii pe care o desfăşoară.

De aceea, solicit angajaţilor şi partenerilor noştri să contribuie la realizarea obiectivelor propuse, să identifice cât mai multe riscuri și oportunități pe care să le aducă la cunoştinţa Managementului şi care, după analizare, vor fi tratate corespunzător.Director General
Ing. Loredana DanilaHome |Declaratie calitate |AdBlue® |Ambalare |Preturi |Documentatie |Plata |Harta depozite |Contact